1η Παγκύπρια Έρευνα Προκλήσεων και Ευκαιριών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Επιχειρησιακές Λειτουργίες των εταιρειών στην Κύπρο

1η Παγκύπρια Έρευνα Προκλήσεων και Ευκαιριών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Επιχειρησιακές Λειτουργίες των εταιρειών στην Κύπρο

Στο πλαίσιο των εργασιών του 3oυ Συνέδριου και Έκθεσης Κυπριακού Φορέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας «ΚΥΦΕΑΣ», υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ, του Cyprus Payroll Management…

Read Article