1η Παγκύπρια Έρευνα Προκλήσεων και Ευκαιριών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Επιχειρησιακές Λειτουργίες των εταιρειών στην Κύπρο

Στο πλαίσιο των εργασιών του 3oυ Συνέδριου και Έκθεσης Κυπριακού Φορέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας «ΚΥΦΕΑΣ», υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ, του Cyprus Payroll Management Association, του Κυπριακού Φορέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΚΥ.Φ.ΕΑ) και του ECR CYPRUS, η «1η Παγκύπρια Έρευνα προκλήσεων και ευκαιριών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Επιχειρησιακές Λειτουργίες των εταιρειών στην Κύπρο».

Στόχος της έρευνας ήταν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Επιχειρησιακών Λειτουργιών στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, σκοπός ήταν η εύρεση λύσεων για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και οι εταιρείες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην καθημερινότητα τους, αλλά και θέματα εθνικής στρατηγικής Logistics.

 Στην έρευνα συμμετείχαν οχτώ (8) κλάδοι εταιρειών: 1.) FMCG, 2.) Μόδας, 3.) Φαρμακευτικής, 4.) Αυτοκινητοβιομηχανία, 5.) DIY, 6.) Κατασκευαστικές 7.) Ηλεκτρονικά και 8.) Καλλυντικά και πέντε (5) Τύποι εταιρειών: 1.) 3PL, 2.) Παραγωγοί,  3.) Αντιπροσώποι/Διανομείς, 4.) Λιανέμποροι, και 5.) Εταιρείες Ε-commerce.

Οι ερωτήσεις της έρευνας βασίστηκαν σε 5 πυλώνες: 1) Άνθρωποι, 2) Yποδομές, 3) Kόστος, 4) ESG και 5) Tεχνολογία.

Από την ενότητα «Άνθρωποι», διαφάνηκε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά την εύρεση και πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, είναι η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού. Προκύπτει επίσης στην ίδια ενότητα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους, είναι ότι δεν μένει χρόνος στο προσωπικό για εκπαίδευση λόγω της πίεσης για ολοκλήρωση άλλων εργασιών.

Επιπλέον, στην ερώτηση για το ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στη διατήρηση του ανθρώπινου τους δυναμικού, διαφάνηκε ότι οι εργαζόμενοι ψάχνουν περισσότερα λεφτά με λιγότερη προσπάθεια. Στο ερώτημα ποιους θεωρούν οι εταιρείες ότι θα ανταποκριθούν για πλήρωση κενών θέσεων, απαντήθηκε ως πρώτη επιλογή οι αλλοδαποί (77,50%) και δεύτερη επιλογή οι ιθαγενείς με πολύ μικρότερο ποσοστό (22,50%)

Σχετικά με τις ετήσιες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, από τις 16 κατηγορίες  θέσεων εργασίας, φαίνεται ότι στις τρεις πρώτες θέσεις με σειρά προτεραιότητας βρίσκονται: 1) oι εργάτες αποθήκης, 2) οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών και 3) οι συνοδηγοί φορτηγών.

Από την ενότητα «Υποδομές», μεγάλη πρόκληση στην ανέγερση νέων εγκαταστάσεων Αποθήκευσης, Διανομής ή/και Παραγωγής, αποτελεί το υψηλό κατασκευαστικό κόστος και το κόστος εξοπλισμού. Περαιτέρω, η μεγαλύτερη πρόκληση στην υλοποίηση νέων εγκαταστάσεων αποτελούν οι χρονοβόρες διαδικασίες της έκδοσης πολεοδομικής άδειας ή/και άδειας οικοδομής.

Στην ενότητα «Κόστος», σημαντικότερη πρόκληση σχετικά με το κόστος στην λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελεί το κόστος του προσωπικού (μισθοί, εκπαίδευση, στολές εργασίας κ.α) Επιπρόσθετα, με ποσοστό απαντήσεων 73,3%, οι εταιρείες του κλάδου δήλωσαν να μην είναι καθόλου ευχαριστημένες από το ύψος των κρατικών επιδοτήσεων για κάλυψη των αναγκών τους (ΚΑΔ, εργοστάσια κ.α.).

Αναφορικά με τους μισθούς των θέσεων στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας πριν και μετά την πανδημία COVID-19, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε ότι υπήρξε αύξηση 5% στις ακόλουθες θέσεις εργασίας: 1) Υπεύθυνος Διανομών / Δρομολογίων, 2) Administration αποθηκών / διαχείριση παραγγελιών και 3) Συνοδηγοί φορτηγών.

Στην επόμενη ενότητα του «ESG», φαίνεται ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα επηρεάσει την λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας σχετικά με τις νομοθεσίες της κυκλικής οικονομίας του ESG (Environment, Social, Governance) είναι η πράσινη φορολογία, που σχετίζεται με τους ρύπους των οχημάτων, αποθηκών κλπ. Tο 43,3% των εταιρειών φαίνεται να είναι μέτρια προετοιμασμένες για τις απαιτήσεις του ESG, ενώ παράλληλα το ίδιο ποσοστό εταιρειών απάντησε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι βοηθητικές με την καθοδήγηση τους, για την υλοποίηση των απαιτήσεων του ESG.

Στην τελευταία ενότητα που αφορά την «Τεχνολογία», η μεγαλύτερη δυσκολία που συναντάται στην αναβάθμιση των εταιρειών με νέες τεχνολογικές λύσεις είναι το υψηλό κόστος των τεχνολογικών αυτών λύσεων.  Επιπρόσθετα, και σε αυτή την ερώτηση φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εταιρειών (51,72%) δεν είναι τόσο ικανοποιημένες με το ύψος των δημόσιων επιδοτήσεων για την στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιρειών.

Τέλος, η έρευνα κατέδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών (72,41%) θεωρεί ότι ο πυλώνας με τις μεγαλύτερες προκλήσεις για μια εταιρεία είναι οι Άνθρωποι, με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους πυλώνες (τεχνολογία, υποδομές, κόστος, ESG, άλλο).


Για περισσότερες πληροφορίες:
Γιώργος Λοϊζίδης
Γενικός Διευθυντής
99 721 901
[email protected]

Σχετικά με την iMinder
H iMinder είναι μια συμβουλευτική εταιρεία, που βασίζεται σε τεκμηριώσεις με στοιχεία και δουλεύει στην πρώτη γραμμή εργασίας. Η εταιρεία έχει έδρα τη Λευκωσία και αποτελείται από μια δυναμική ομάδα παθιασμένων επαγγελματιών με τεράστια εμπειρία άνω των 80 ετών, σωρευτικά στην Κύπρο και την Ευρώπη.