Τι ζητούν οι Υπεραγορές της Κύπρου από τους Προμηθευτές τους;

Ολοκληρώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η μεγάλη Έρευνα Εμπορικής Γνώμης “Exceed’s Mirror 2018”, που καταγράφει την άποψη των στελεχών των Υπεραγορών για τους Προμηθευτές τους.  Η έρευνα, που διενεργείται πλέον από την iMinder Ltd, αποτελεί σταθμό για την Κυπριακή Αγορά και τα ευρήματά της συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότητα των σχέσεων Προμηθευτών και Υπεραγορών.

Στη συγκεκριμένη εκδοχή, συμμετέχουν οι μεγαλύτερες Κυπριακές εταιρείες που παράγουν, αντιπροσωπεύουν ή διανέμουν επώνυμα προϊόντα στον κλάδο των ταχυκίνητων προϊόντων FMCGs (Fast Moving Consumer Goods).

Τα ευρήματα της έρευνας έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί βοηθούν σημαντικά τις εταιρίες που συμμετέχουν σε αυτή να εντοπίσουν τα «σημεία βελτίωσης» και να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους, αλλά κυρίως τις σχέσεις τους με το λιανεμπόριο.

Τόσο από τα ποσοτικά αποτελέσματα για τους δείκτες της συνεργασίας, όσο και τα ποιοτικά ευρήματα, αποτυπώνονται οι ακόλουθες προκλήσεις-ευκαιρίες:

  • Οι ανάγκες εξυπηρέτησης για την κάθε αλυσίδα Υπεραγορών, είναι ξεκάθαρα διαφορετικές – όμως οι προμηθευτές δεν τις αντιμετωπίζουν ανάλογα. Καταγράφεται δηλαδή απουσία ευελιξίας και φαίνεται να ισχύει η λογική «ένα μοντέλο για όλους».
  • Αυτό που κυρίως ζητούν τα στελέχη των λιανεμπόρων, τόσο τα ανώτατα όσο και της πρώτης γραμμής, είναι περισσότερη επαφή και ανάπτυξη της συνεργασίας
  • Η μεταφορά γνώσης από τους προμηθευτές στους λιανέμπορους για βέλτιστες πρακτικές αύξησης των πωλήσεων και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.
  • Απαιτείται περισσότερη και πιο ποιοτική εξυπηρέτηση σε merchandising (rotation ημερομηνιών, χώροι στα ράφια κ.α), είτε αυτή ανήκει στους προμηθευτές είτε σε συνεργάτες τους, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας και απουσίας εντατικής εκπαίδευσης
  • Η απουσία ενός δομημένου Customer Service, που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ προμηθευτών και λιανεμπόρων, δημιουργεί απρόσωπη την συνεργασία στις παραδόσεις κάποιων 3PL και δημιουργεί χάσμα μεταξύ της ομάδας πωλήσεων κάποιων προμηθευτών και κάποιων ομάδων merchandizers που είναι outsourced

Η έρευνα διενεργείται κάθε χρόνο και αποτελεί μοναδικό εργαλείο διαχρονικής ποιοτικής πληροφόρησης της απόδοσης μιας εταιρείας. Τα ευρήματα της Mirror 2018 συμπεριλαμβάνονται από πολλές εταιρίες στους δείκτες απόδοσης/KPIs τους (Key Performance Indicators) και λειτουργούν ως βαρόμετρο στις σχέσεις τους με τις μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν αποκλειστικά μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με όλα τα βασικά στελέχη του λιανεμπορίου, όπως Γενικούς Διευθυντές, Εμπορικούς Διευθυντές, Διευθυντές Αγορών, Αγοραστές, Διευθυντές καταστημάτων, Διευθυντές Πωλήσεων/ Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Logistics & IT Managers που έρχονται άμεσα ή έμμεσα σε επαφή με τους προμηθευτές τους. Στο πλαίσιο ενός επιστημονικά δομημένου ερωτηματολογίου, βασισμένου στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις που διαμορφώνονται από την ίδια την αγορά, βαθμολογείται και αξιολογείται η συνεργασία τους στον τομέα που ο καθένας γνωρίζει καλά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι αξιολογήσεις είναι διαφορετικές μεταξύ των Top Managers των αλυσίδων, σε σχέση με τους Front Managers αλλά και μεταξύ των αλυσίδων για τον ίδιο προμηθευτή.

Η επιτυχία της έρευνας Mirror, οφείλεται στην υψηλή αναγνώριση του επαγγελματισμού των στελεχών της εταιρείας iMinder και στη διαφύλαξη της αυστηρής εμπιστευτικότητας των στοιχείων. Συγκεκριμένα η κάθε συμμετέχουσα εταιρεία, βλέπει για κάθε υποκατηγορία μόνο τη δική της βαθμολογία και τη βαθμολογία των δυο πρώτων (Champions).

Η Έρευνα Εμπορικής Γνώμης των αλυσίδων Υπεραγορών για τους μεγάλους Προμηθευτές τους, αποτελεί μέρος της μεγάλης οικογένειας ερευνών “Exceed’s Mirror”, που στόχο έχουν να αξιολογήσουν τις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων και των κυριότερων προμηθευτών τους, παρέχοντας απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα και προτείνοντας τρόπους βελτιστοποίησης των σχέσεων αυτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ολοκληρώθηκε και η έρευνα για τα επώνυμα brands και την περίοδο αυτή η iMinder ολοκληρώνει και το δεύτερο κύμα του κύκλου της Mirror 2018 στην Κύπρο, αυτή τη φορά διερευνώντας τις σχέσεις από την αντίστροφη όψη, το πώς δηλαδή οι προμηθευτές αξιολογούν τις μεγάλες αλυσίδες υπεραγορών